AGV INTERNATIONAL - logo - png

Fases AGV implementatie

We all automate

AGV International - fases - AGV - Implementatie - magazijn

AGV-implementatie uitgelegd

De implementatie van een AGV-systeem is een ingrijpend proces. Dat is niet alleen het geval vanwege de grote invloed die de implementatie heeft op de verandering binnen een organisatie, maar ook vanwege de invloed die de implementatie heeft op de volledige bedrijfsvoering zowel intern als extern. De implementatie van een AGV-systeem is een duurzaam proces dat uit meerdere fases bestaat. Om u hier zo goed mogelijk over te informeren hebben wij een gids samengesteld, waarin van A tot Z het proces van de AGV-implementatie wordt uitgelegd.

Fase 1

De eerste fase van de AGV-implementatie

De eerste fase van de AGV-implementatie is nog zeer oriënterend te noemen. Gezien het feit dat het implementeren van een AGV-systeem een investering voor de langere termijn is, wordt hier heel veel aandacht door ons aan besteed. Het intekenen van de locatie, in kaart brengen van alle mogelijke uitdagingen en uitvoeren van meerdere calculaties staan onder andere centraal om deze beginfase zo goed mogelijk aan te pakken.

Deze eerste fase bestaat voor ons uit grofweg vijf onderdelen:

 1. Het doornemen van de ingediende vraag.
 2. Tekeningen analyseren van het magazijn.
 3. Site survey op locatie. 
 4. Intekenen van het magazijn.
 5. Na uw goedkeuring ontvangt u een budget offerte

1. Het doornemen van de ingediende vraag

Een aanvraag kan bij ons op verschillende manieren binnenkomen. Via de website belandt een aanvraag voor AGV-implementatie in onze inbox. Dit kan bijvoorbeeld starten door het invullen van de Quick scan. Ook worden wij vaak ‘spontaan’ benaderd dankzij mond-tot-mond reclame. Alle aanvragen worden vertrouwelijk en zorgvuldig opgepakt en zo snel mogelijk opgevolgd.

2. Tekeningen analyseren van het magazijn

Na een oriënterend gesprek over de wensen en eisen van de potentiële klant vragen wij de gegevens van het warehouse of magazijn. Aan de hand van deze tekeningen kunnen wij de technische mogelijkheden toetsen en alvast een eventuele oplossing formuleren.

3. Site survey op locatie

In de derde fase brengen wij een bezoek aan de beoogde locatie om deze beter in kaart te brengen. Door middel van de survey wordt het proces van de klant geanalyseerd om scherp te krijgen waar we rekening mee moeten houden. Ons oog voor detail komt hierbij goed van pas, want we letten op zaken als:

 • Verkeren de pallets in correcte staat?
 • Is er kans op overbloezing?
 • Hoe zwaar zijn de pallets?
 • Zit er plastic folie voor de fork pockets?
 • Is de vloer vlak en voldoet deze aan bijvoorbeeld de DIN18202 deel 4?

 

Meedenken met de klant en hoge mate van flexibiliteit is hierbij van belang. In een vroeg stadium
worden er namelijk al belangrijke keuzes gemaakt.

4. Intekenen van het magazijn

Na de site survey en de gedeelde tekeningen gaan wij aan de slag met het intekenen van het magazijn. Dit doen wij zodat we een duidelijke en concrete calculatie kunnen maken om te berekenen hoeveel AGV’s er nodig zullen zijn om aan de wensen en eisen van de klant te kunnen voldoen. Dit doen we vaak in 2D en/of 3D zodat we zeker weten dat de AGV’s de bochten kunnen maken en we andere onverwachte tegenvallers kunnen uitsluiten.

5. Het versturen van een offerte

Zodra de calculaties opgemaakt zijn verzorgen wij een eerste offerte. In deze offerte vindt u onder andere:

Initiële data en calculaties
In dit document wordt de huidige situatie in één overzicht samengevat zodat beide partijen een helder beeld hebben van wat er mogelijk staat te gebeuren. Ook worden hierin de omstandigheden meegewogen. Is er bijvoorbeeld een warehouse management systeem of
slechts een ERP beschikbaar? Dienen de vloeren aangepast te worden? Is er voldoende bewegingsruimte?

Voorgestelde oplossing
AGV-implementatie kan zeker in het beginstadium wat abstract lijken. Door een uitgebreide uitleg over de oplossing welke wij voor ogen hebben wordt zelfs de exacte werking van de software tastbaarder.

Scope of supply and economic quotation
Een uitgebreid overzicht met betrekking tot de prijzen en de producten.

Offer acceptance
Na het plan volgt een acceptatie en ondertekening van de offerte, vanaf dat moment is de samenwerking een feit.

Planning
AGV International biedt een indicatieve tijdslijn van het traject zodat er al een eerst beeld ontstaat van de looptijd en de impact van een dergelijk project. Vanaf dit moment start de volgende fase waarin het project daadwerkelijk vorm gaat krijgen in de praktijk. 

Fase 2

Het middentraject van de AGV-implementatie

Waarbij de eerste fase binnen dit proces nog volkomen vrijblijvend en oriënterend genoemd kan worden, is de tweede fase een stuk serieuzer van aard. Organisaties hebben nu officieel de keuze gemaakt om een AGV-systeem te implementeren binnen de organisatie om hier resultaat mee te behalen. Het middentraject van de AGV-implementatie wordt voornamelijk gekenmerkt als het meest intensieve traject, omdat de implementatie van het systeem nu echt concreet wordt en er spoedig organisatie breed eerste stappen gemaakt worden.

Deze fase bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Officiële inkoop opdracht (P/O) van de klant
 2. Meetbezoek
 3. Meetings met het Projectteam van de klant
 4. FAT (Factory Acceptance Test)
 5. Levering van de AGV’s

1. Officiële inkoop opdracht (P/O) van de klant

Na het gedetailleerd doornemen van de aanvraag en tevens offerte, zijn er vaak meerdere klantbezoeken en teammeetings benodigd, welke hierop volgen. Hierin bespreken we alles wat in de offerte staat vermeld. Denk hierbij aan de tarifering, het benodigde aantal AGV’s en de transparante calculatie hiervoor, de hoeveelheid charging stations en welke mile stones we afspreken. Ook maken we een eerste inschatting van de te verwachten levertijden. Zodra alle open discussiepunten zijn besproken en de klant uiteindelijk het besluit neemt om met ons in zee te gaan, sturen zij een officiële inkoop opdracht en verzorgen wij een opdrachtbevestiging waarop wij vervolgens de interne bestelling doen bij onze fabrikant.

2. Meetbezoek en het nog een laatste keer controleren van alle maatvoeringen in de tekeningen.

Net voordat de bestelling compleet is behandelen we nog een paar laatste vragen van de fabrikant die vanaf dat moment ook volop met het project kunnen meelopen. Nadat we alle vragen hebben behandeld gaan we bij de klant op meetbezoek. Tijdens dit bezoek meten we bijvoorbeeld ten
laatste controle nogmaals de werkelijke afstanden tussen kolommen en kijken of deze allemaal correct vermeld staan in de tekeningen die we van de klant gekregen hebben. Ook nemen we tijdens dit bezoek de tijd alle vragen van de fabrikant te beantwoorden. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn hoeveel afstand zich bevindt tussen de palletstellingen en de vloer bij de pick up locaties/expeditie area’s. Een laatste check op doorrijhoogtes van corridors etc.

3. Meetings met het projectteam van de klant

Als dit uitgevoerd is komt een van de belangrijkste onderdelen van het hele project. Gezamenlijk met de klant zorgen we ervoor dat er een implementatieteam aangesteld wordt. Belangrijke stakeholders binnen het bedrijf zoals bijvoorbeeld medewerkers van de IT-afdeling, operationele managers en shiftleaders worden vroegtijdig op de hoogte gebracht van het feit dat er dadelijk geautomatiseerde voertuigen zullen rondrijden op de werkvloer. Als dit niet vroeg en breed genoeg plaatsvindt, bestaat de kans dat de implementatie een stuk moeizamer zal verlopen. Omdat veel mensen niet van veranderingen houden, ontstaat er altijd natuurlijke weerstand. Deze dienen we gezamenlijk weg te nemen door alle details te bespreken en af te stemmen. Het is dus uitermate belangrijk om zo vroeg mogelijk in het traject, ook op de werkvloer alle betrokkenen uit te leggen wat hen te wachten staat. Zij zijn immers straks de “dragers” van het AGV-systeem.

4. FAT

Als de AGV’s gereed staan bij onze fabrikant, gaan we samen met enkele stakeholders van de klant naar de fabriek om de Factory Acceptance Tests uit te voeren. Hier worden alle technische functionaliteiten en specificaties gecontroleerd. Denk hierbij aan het aanrijden van de AGV’s naar de opladers en specifieke maatvoeringen. Ook zullen we bepaalde functionaliteiten welke uitermate belangrijk zijn voor de juiste werking van het systeem controleren.

5. Levering van de AGV's

Na de afwerking en goedkeuring van de FAT lijst worden de autonome vehicles op transport gezet. Hiervoor hebben wij professionele transporteurs geselecteerd omdat het leveren van AGV’s met vakkundige nauwkeurigheid dient plaats te vinden. Er bevinden zich namelijk een behoorlijk aantal kostbare en tegelijkertijd kwetsbare componenten op de vehicles. Deze dienen uiteraard 100% onbeschadigd te blijven.

Fase 3

De installatiefase van de AGV-implementatie

De derde en daarmee laatste fase van de AGV-implementatie weergeeft voornamelijk dat het implementeren van een AGV-systeem ook een zeer sensitief proces is, waarin er met diverse aspecten rekening gehouden dient te worden. Buiten het feit dat in deze laatste fase er veel aandacht wordt besteed aan installatietechnische zaken, blijft het ook een realistisch scenario dat er op den duur nog andere aspecten opgepakt dienen te worden op het systeem goed operationeel te krijgen en behouden.

Deze laatste fase bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Commissioning
 2. SAT (Site Acceptance Testing)
 3. Babysitting
 4. Handover
 5. Service en onderhoud

1. Commissioning

De commissioning is een van de belangrijkste en lastigste onderdelen van het project en bestaat uit vele handelingen. Commissioning is letterlijk vertaald het in bedrijf stellen van het AGV-systeem. AGV-systemen moeten als vanzelfsprekend op een optimale manier ingeregeld worden, met alleen de apparatuur na levering kan er nog niets gerealiseerd worden zonder de gehele software installatie.

“Commissioning is bij AGV-projecten het proces van planning, documentatie, installatie, testen, aanpassen, bevestiging en training om ervoor te zorgen dat het opgeleverde project volledig functioneert en voldoet aan de voorwaarden van de opdrachtgever.”

Tijdens de productie van de AGV’s dragen wij zorg dat alle reflectoren precies zo opgehangen worden als de reflector lay-out die wij van onze fabrikant hebben ontvangen aangeeft. Zo kan de installatie bij ontvangst van de AGV’s meteen beginnen met het lezen en in-leren van deze ‘reflectormap’. Als alle reflectoren goed hangen kunnen de AGV’s na het lezen van de map dankzij lasertechnologie in combinatie met odometrie (wielwentelingen welke middels een encoder exact worden gemeten) al volledig zelfstandig en correct rondrijden. Zodra dit allemaal goed gaat kunnen we verdergaan met de installatie en met het in-leren van iedere pallet-positie om er zeker van te zijn dat hier geen fouten ontstaan. Ook worden uiteraard alle overige PU/DO
(pick-up / drop-off) posities in-geleerd.

Samengevat, in de commissioningfase van de AGV-implementatie dragen wij zorg voor:

 • Software installatie
 • Ophangen van de reflectoren
 • Installatie en in-leren pallet-positiesmet alleen de apparatuur na levering kan er nog niets gerealiseerd worden zonder de gehele software-installatie.

2. SAT (Site Acceptance Test)

Tijdens de commissioning zijn er vaak nog een aantal zaken die niet helemaal vloeiend verlopen. Voor deze zaken wordt er een issue list gemaakt en deze zal punt voor punt worden verwerkt, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen richting de SAT. De SAT is daarom ook een finale controle van een vooraf afgesproken periode waar het systeem zo goed mogelijk aan de van tevoren gemaakte afspraken en haalbaarheid dient te voldoen. Als deze goed uitgevoerd wordt is dit het laatste punt van de gehele AGV commissioningsfase en is de klant tevreden met hoe het systeem in werking is gezet.

3. Babysitting

Zodra de SAT uitgevoerd is zit er eigenlijk niks anders meer op dan het systeem zoveel mogelijk uren en dus meters te laten maken. Tijdens het babysitten is er één medewerker van AGV International die de juiste werking van de AGV’s in de gaten houdt en meekijkt of er niks misgaat tijdens het uitvoeren van alle benodigde handelingen. Het systeem werkt in dit stadium al op volle toeren, babysitting is enkel een laatste check en support om er zeker van te zijn dat alles goed gaat.

Tevens is de babysitting belangrijk om medewerkers die manueel rondom het systeem werken aan de AGV’s te laten wennen, de onboardingsfase van de AGV-implementatie. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld geen pallets tussendoor snel op de AGV-route neerzetten of snel de AGV’s passeren. Deze situaties zullen minder snel plaatsvinden als er in de beginperiode iemand van ons team rondloopt die de juiste werking van het systeem controleert.

4. Handover

Nadat enkele weken babysitten erop zit is het tijd voor de officiële handover van het AGV-systeem. Dit is ook vaak een laatste milestone, de klant is nu officieel eigenaar van het systeem. Vanaf dit moment is het project volledig opgeleverd.

5. Service en onderhoud

Het systeem heeft middels parameters en programmatuur haar digitale werkelijkheid gevormd, welke uiteraard dicht bij de realiteit staat. U kunt zich voorstellen dat als een AGV circa 4.000 tot wel 6.000 draaiuren per jaar maakt dat bepaalde onderdelen zullen slijten. Denk hierbij aan kettingen, banden, lagers etc. Om ervoor te zorgen dat de AGV zich correct blijft gedragen bestaat er een mogelijkheid om periodiek bepaalde activiteiten te kalibreren. Hierdoor blijft het systeem correct functioneren terwijl bepaalde slijtages plaats vinden.

Wij stellen met onze relaties een SLA (service level agreement) op, welke door middel van het navolgen van voorafgaand afgestemde KPI’s zorg dragen voor een constante en gegarandeerde inzet van het gehele AGV-systeem.

Door proactief en periodiek de AGV’s te onderhouden, blijft een optimale systeem inzet gegarandeerd.

Key-Take aways

Bij AGV International hechten wij veel waarde aan transparantie en flexibiliteit. Een AGV-implementatie is een grote verandering die binnen een organisatie doorgevoerd wordt. Daarom vinden wij het belangrijk om iedereen daar op een transparante manier over te informeren om echt meerwaarde te creëren voor de toekomst. Buiten het feit dat we iedere fase binnen dit project in dit document voor u op een rijtje hebben gezet, hebben wij hieronder ook nog een aantal belangrijke key-take aways:

Benieuwd?

Neem contact met ons op

Telefoon

Mail

Adres

AGV international - eigenaar - Tom - Broeder
Tom Broeder
Managing Director AGV International B.V.

Wilt u samenwerken?

Neem contact met ons op

AGV international - eigenaar - Tom - Broeder
Tom Broeder
Managing Director AGV International B.V.
nl_NL